Sgk Anlaşmalı Kurumlarda Fizik Tedavi Hizmeti

Sgk anlaşmalı kurumlarda hastaların fizik tedavi hakları nelerdir ?

Fizik Tedavi hastaları aldıkları tanıya göre A, B, C ve D olmak üzere grublara ayrılır. A Grubu ve B Grubu tanıları genellikle nörolojik vakalardan, C ve D Grubu tanılar ise Ortopedik vakalardan oluşmaktadır.Her hastanın günde 1 saatlik tedavi hizmeti alma hakkı vardır.C ve D grublarının yılda aynı bölgeden en fazla 30 seans , 2 farklı bölgeden toplamda 60 seans tedavi alma hakkı vardır.

A ve B grublarında ise tanı aldıktan sonra başlangıç tarihi ilk seansı olmak üzere ilk yıl sınırsız tedavi görme hakkı vardır.İlk 30 seans hakkını istediği özel hastanede raporlandırarak alabilirler.2. 30 hakları icin gerekli olan raporu 2.basamak devlet hastanelerinden alabilirler.Sonraki 30 seans hakları için eğitim ve araştırma hastanelerinde rapor alıp istediği özel hastanede tedavi görebilir. 1 yılı doldurduktan sonra ise yılda 2x30 seanstan faydalanabilirler.

Tanılara göre fizik tedavi seans süresi ne kadardır

Hangi rahatsızlıklarda fizik tedavi hizmeti alabilirsiniz ?

A Grubu Hastalıklarının Tamamı: Anoksik beyin hasarı, sınıflanmamış, Beyin malign neoplazmı, Beyin ve MSS diğer kısımların benign neoplazmı, Distoni, Hemipleji (Felç), Herediter ataksi, Kauda ekuina sendromu, Meningomiyelosel, Motor nöron hastalığı, Multipl skleroz, Parapleji ve Tetrapleji (Kısmi Felç), Parkinson hastalığı, Serebral palsi.

*Serebral Palsi tanılı hasta grublarında 16 yaşına kadar (16 yaş dahil) yılda 3x30, botoks-gevşetme ameliyatı dahil 4x30 hakları vardır.16 yaş üstü ise yılda sadece 30 seans hakları vardır.(Devlet hastanelerinde gerekli görüldüğü takdirde 30 seanstan fazla fizik tedavi hizmeti alabilirler).

B Grubu Hastalıklarından Bazıları: Poliomyelit sekeli, Brakeal pleksus bozuklukları, Musküler distrofi, Miyotonik bozukluklar, Konjenital miyopatiler, Hidrosefali, Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan, Lenfödem (herediter), Lenfödem (cerrahi komplikasyon postmastekdomi), Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi, Doğum yaralanmasına bağlı klumpke paralizisi, Omuz ekleminde travmatik ampütasyon, Omuz ve dirsek arasında travmatik ampütasyon, Dirsek düzeyinde travmatik ampütasyon, Dirsek ve el bileği arasında travmatik ampütasyon, El bileği ve elin travmatik ampütasyonu, Kalça ekleminde travmatik ampütasyon, Kalça ve diz arasında travmatik ampütasyon, Diz düzeyinde travmatik ampütasyon, Diz ve ayak bileği arasında travmatik ampütasyon, Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik ampütasyonu, Kalp nakli, Kalp ve damar implant ve greftleri, Kazanılmış ekstremite yokluğu, travmatik ampütasyonlar.

*Not:Rapora tabi olan A ve B grubu hastaların rapor alınma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hizmete başlaması gerekir.Aksi takdirde raporları yenilenmelidir.

C Grubu Hastalıklarından Bazıları:Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte, Fasiyal sinir bozuklukları, Mononöropatiler, Polinöropatiler, diğer, Üst ekstremite diplejisi, Monoplejisi, Monopleji, Paralitik sendromlar, Vestibüler fonksiyon bozuklukları, Skolyoz, Tortikollis, Ankilozan spondilit, Omuzun adezif kapsüliti (Donuk Omuz), Rotator kuf sendromu, Omuzun darbe sendromu, Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi, Yürüyüş ve hareket anormallikleri, Baş dönmesi (Vertigo), Kırık Vakası (Bütün Bölgeler), Eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi, Sinir Yaralanması (Bütün Bölgeler), Kas ve Tendon Yaralanması (Bütün Bölgeler), El bileği ve elin ezilme yaralanması, Bir, iki veya daha çok ayak parmağının travmatik ampütasyonu, Ayağın diğer kısımlarının travmatik ampütasyonu, El bileği ve elin ikinci, üçüncü derece yanığı, El bileği ve elin ikinci, üçüncü derece korozyonlar,Alt ekstremitenin kas ve tendon yaralanmasının sekeli, Ortopedik eklem implantı, Kemik ve tendon implantları, diğer

D Grubu Hastalıklarından Bazıları: Seropozitif romatoid artrit, Romatoid artrit, diğer, Juvenil artrit, Koksartroz, Gonartroz, Artrozlar, diğer, Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı, Spondiloartropatiler, diğer, Servikal disk bozuklukları, İntervertebral disk bozuklukları (Bel Boyun Bölgeleri rahatsızlıklarının tamamı), Sinovit, tenosinovit, Raynaud sendromu.

Fizik tedavi tanı ve kod listesine sayfanın en alt kısmından ulaşabilirsiniz

*Not: C ve D grubu hastalarda tedavi süreci içerisinde 5 iş gününden daha fazla tedaviye ara verilmesi durumunda sgk sisteminde evrak kapanır.Tekrar evrak düzenlemesi gerekir.

Fizik Tedavi fark ücretleri ne kadardır ?

Tanılara göre ödenekler 4 ayrı gruba ayrılmıştır.A Grubu ve B Grubu tanıları genellikle nörolojik vakalardan, C ve D Grubu tanılar ise Ortopedik vakalardan oluşmaktadır. Fizik Tedavi fark ücretleri aşağıdaki tabloda grubsal olarak belirtilmiştir.

Örneğin: 20 seans ön görülen C grubu hastasından maximum, 66x20=1320 tl fark ücreti talep edilebilir.Veya 10 seans ön görülen D grubu hastasından maximum 34x10=340 tl fark ücreti talep edilebilir.Hatta kurumun insiyatifine göre 2 grub içinde hiç fark ücreti talep edilmeyebilir.

*Not: Sgk anlaşmalı her kurumun bu bütün uygulamalar da yasal olarak %200 e kadar fark ücreti talep etme hakkı vardır.Özellikle ödemesi yüksek olan A ve B grubu hastalarda hasta kaybı endişesiyle bu fark ücreti çoğunlukla talep edilmez.

Fark ücreti talep edilmeyen rahatsızlar hangileridir

Felç Hastaları iyileşebilir mi ? ←Tıklayın

Ağrının geçmesi için egzersiz yapılır mı ? Tıklayın

Bel fıtığına ne iyi gelir ? Tıklayın

Kas gevşetme ameliyatı-Botoks ne zaman tercih edilmelidir ? Tıklayın

Spastik kasa ne iyi gelir ? Tıklayın

Fizik Tedavi Tanı listesinin Tamamı için sayfanın en altına bakınız

Lütfen sizin için en uygun butonu seçin

Enter your text here...